วันนี้อ่านหนังสือ MBA ได้แนวคิดเรื่องการขายสินค้าแฮะ

ของที่ขายได้ชัวร์ๆต้องเป็นปัจจัย 4 เป็นพื้นฐานการดำรงชีพของมนุษย์
- ที่อยู่อาศัย
- เครื่องนุ่งห่ม
- อาหาร
- ยารักษาโรค

แล้วถ้าเกิดไม่มีทุนหรือแรงที่จะผลิตสินค้าตามความต้องการดำรงชีพล่ะ จะทำยังไง

มีแค่สมองและความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่ง Trend ต่อไปของปี 2007 Mobile Phone และ Internet จะเริ่มเติบโตอย่างสุดขีด และ Content หรือ Information ยังเป็นสิ่งสำคัญเสมอ

และด้วยเหตุที่ว่าสมัยนี้ มนุษย์บริโภคข่าวสารมากขึ้น ข่าวสารถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ใครเร็วกว่าผู้นั้นได้เปรียบ ข้อมูลหรือ Content ถึงแม้จะไม่ใช่ปัจจัยพื้นฐานการดำรงชีพ แต่ก็เป็นปัจจัยพื้นฐานต่อการพัฒนาศักยภาพของคน

ข้อมูลก็จะแบ่งได้เป็นหลาย Target และแยกอย่างเป็นหมวดตามปัจจัยการดำรงชีพได้
- ข้อมูลเรื่องที่อยู่อาศัย
- ข้อมูลเรื่องเครื่องนุ่งห่ม
- ข้อมูลเรื่องอาหาร
- ข้อมูลเรื่องยารักษาโรค

และ Content ผนวกกับ Online and Mobile Marketing ย่อมมีหนทางสำหรับคนไอทีแน่นอน