วันนี้ได้ลงมือใส่ปุ๋ยเคมีในแปลงทดลองข้าวกับนักศึกษา ปุ๋ยเคมีที่ใส่เป็นสูตร 16-16-8 มี sulfur ด้วย 8%

เริ่มต้นด้วยการชั่งปุ๋ยเคมีตามอัตรา ๓ อัตรา ได้ปุ๋ยเคมีหนักถุงละ 2.5, 5.0, และ 7.5 กิโลกรัม พื้นที่แปลงย่อยขนาด 10 x 10 ม.

การหว่านเริ่มต้นด้วยหว่านด้วยมือ และดูเหมือนว่าแต่ละคนมีความชำนาญแตกต่างกัน ทำให้การกระจายตัวของปุ๋ยเคมีอาจจะไม่ทั่วถึง

 

ทำให้ได้ความคิดเกี่ยวกับการประดิษฐ์เครื่องหว่านปุ๋ยเคมีแบบสะพาย ใช้มือหมุน

 

อรรถชัย, เชียงใหม่