ถนนสายธรรมชาติที่น่าสัมผัส

ลมหายใจของชีวิตทุกวันนี้ เราได้สัมผัสกับธรรมชาติ "แท้ ๆ" มากน้อยเพียงใด

แล้วทำไมทุก ๆ ครั้งที่มีวันหรือเวลาที่ว่าง เหมาะสม หรือเอื้ออำนวย เราถึงต้องเดินทางไปแอบอิงใกล้ชิดวิถีแห่งธรรมชาติอันบริสุทธิ์

 

ธรรมชาติคือชีวิตและจิตใจของมนุษย์

มนุษย์เป็นผู้เปลี่ยนธรรมชาติ

หรือว่า

ธรรมชาติเป็นผู้เปลี่ยนมนุษย์

ธรรมชาติสร้างมนุษย์ให้สดใส

มนุษย์ก็สร้างหรือทำให้ธรรมชาติสดใสด้วยเช่นกัน

โลกสร้างเราทั้งสองขึ้นมาคู่กัน "มนุษย์และธรรมชาติ"

แสงอาทิตย์ที่ให้แสงสว่างและความอบอุ่น

แสงอาทิตย์ที่ให้ชีวิตแก่พืชและสัตว์ในผืนปฐพี

แสงอาทิตย์ที่ให้ชีวิตของเรานี้

แสงอาทิตย์ที่ให้เราอยู่ในโลกนี้ "ตลอดไป"

สีสันของโลกให้ธรรมชาติ

สร้างอากาศเสริมชีวิตให้สดใส

เป็นสีสันที่สวยงามกว่าอื่นใด

เป็นสีสันสวยกว่าใครมาแต้มเติม

วัฒนธรรม ประเพณี ของเรานี้

มีคุณค่า มากมี นี้ไฉน

ธรรมชาติ แห่งวิถี แบบไท ไทย

ถนนไซร้ สายธรรมชาติ น่าชื่นชม...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน มรดกไทยความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

70735

เขียน

03 Jan 2007 @ 21:28
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:43
()

สัญญาอนุญาต

ไม่สงวนสิทธิ์ใดๆ
อ่าน: คลิก