พืชสวนโลก 

          การไปชมพืชสวนโลกครั้งนี้  มีความรู้สึกว่าต้องไปมากกว่าความรู้สึกว่าอยากไป เพราะ กระแสของการโหมโฆษณา  ทำให้เวลาพูดคุยกับเพื่อนๆ  ถ้าไม่ได้ไปพืชสวนโลกจะรู้สึกตกกระแสได้ 

         บรรยากาศของพืชสวนโลกมีความรู้สึกเป็นมหกรรมแห่งการใช้เงินเนรมิตสิ่งต่างๆให้เกิดขึ้นในระยะเวลาอันสั้น  ภาพผู้คนที่เข้าแถวเข้าชมงาน แย่งกันซื้อบัตร  แย่งกันขึ้นรถ  แย่งกันรับประทานอาหาร  แย่งกันถ่ายรูป  หารอยยิ้ม  หาน้ำใจ  หาสิ่งภูมิใจ  ที่ไม่ได้สร้างด้วยเงินยากนัก 

         หากทบทวนเวลากลับไปถึงการจัด  เมื่อกลายปีก่อน  อยากให้ผ๔จัดใจเย็นๆ  ค่อยๆทำไปประมาณ 5 ปี 10 ปี  กระจายจุดที่จัดเป็นประมาณ 10 แห่งในเชียงใหม่  เช่น  ดอยสุเทพ  อำเภอต่างๆ  และให้ชาวบ้านทั้งจังหวัดเชียงใหม่มีส่วนร่วมมากกว่านี้  ที่สำคัญอยากให้ชาวบ้านที่ยากจน  หาเช้ากินข้ำ  ได้มีโอกาศร่วมในงาน

        หากวัตถุประสงค์การจัดงานหวังผลให้ผู้ชมงานหวงแหน  รัก  พืชสวนโลก  การจัดงานอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์  เพราะ  หลังชมงาน  ส่วนใหญ่คิดว่า  น่าจะมีเงินมากๆ  จะได้ซื้อพืชสวนโลก  เหล่านี้มาไว้ที่บ้าน  เป็นของตัวเอง 

       สวัสดีปีใหม่  นายแพทย์บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์  3 มกราคม 2550  โทร. 0188868787