สรุปรายงานการประมิน

นิสิตนักศึกษาได้ชื่นชมความสำเร็จซึ่งกันและกันมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.30

จากผลการประเมิน Workshop การจัดการความรู้สู่หอพักนิสิตนักศึกษาวันที่ 24 ธันวาคม 2549  โดบเก็บแบบสอบถามจากนิสิตนักศึกษาผู้เข้าอบรมจำนวน 69 คน พบว่านิสิตนักศึกษาได้ชื่นชมความสำเร็จซึ่งกันและกันมากที่สุดที่ค่าเฉลี่ย 4.30

 รองลงมามีความสัมพันธ์และได้ประสบการณ์การทำงานจากเพื่อน เก็บรวบรวมความรู้จากประสบการณ์ที่ค่าเฉลี่ย 4.26 และ 4.20 ตามลำดับ  การบริหารจัดการเรื่องเวลาต่ำสุดที่ค่าเฉลี่ย 3.54 (นิสิตนักศึกษาต้องการให้จัดเวลา 1 คืน 2 วัน) 

  นิสิตนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการความรู้ ครั้งนี้ดังนี้

  เป็นการจุดประกายให้นิสิตนักศึกษาริเริ่มการจัดการอย่างมีแบบแผน    ควรจัดกิจกรรมเช่นนี้ทุกปี   เพิ่มจำนวนวัน  และจำนวนเกมส์ละลายพฤติกรรม  และจัดสถานที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมดยจัดลักษณะเข้าค่าย  พัฒนาและสร้างเครือข่ายกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก การอบรมครั้งนี้มีความสนุกสนานและสร้างสัมพันธ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์#กิจการนักศึกษา#หอพัก

หมายเลขบันทึก: 70726, เขียน: 03 Jan 2007 @ 19:54 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • ท่านอาจารย์ครับ
  • เห็นด้วยนะครับที่จะมีการจัดกิจกรรมทุกปี ทั้งระยะภาคเรียนละ 1 ครั้ง หรือปีละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย
  • โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมนอกสถานที่แต่ก็ไม่ควรมีค่าใช้จ่ายสูง
อัมพร อรุณศรี
IP: xxx.12.74.8
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากค่ะ ที่มีแนวร่วมสนับสนุนความคิดของนิสิตนักศึกษา  ทำให้คนทำงานมีกำลังใจและมีพลังในการทำงานต่ไปค่ะ