ตลอดปี 2550  ขอให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ และสัมฤทธิ์ผลในพรอันประเสริฐ  

                   วันนี้เป็นวันแรกของการเปลี่ยนระบบการรับ-ส่งเอกสารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นระบบรับ-ส่ง

อิเล็กทรอนิกส์แบบเป็นรูปแบบ หลายคนอาจจะยังชำนาญในการใช้ แต่เมื่อใช้ไปสัก 1 เดือนทุกคนชำนาญ  ท่านใดมีปัญหาโทรสอบถามได้นะคะ ยินดีตอบคำถามหรือรับทราบปัญหาเพื่อหาทางแก้ไข