การดูดาวขั้นต้น

      ในยามค่ำคืนเดือนมืด ท้องฟ้าโปร่ง เมื่อเราเงยหน้าดูท้องฟ้า จะเห็นแสงระยิบระยับของดวงดาวเต็มท้องฟ้า เพื่อให้การดูดาวในท้องฟ้าอย่างถูกต้อง ผู้สนใจเตรียมตัวเป็นนักดูดาว ต้องมีความรู้เบื้องต้นดังต่อไปนี้

     1.ต้องรู้จักทิศ ต้องรู้ว่าตำแหน่งที่เราสังเกตนั้นทิศเหนือ ทิศใต้ อยู่ด้านไหน อาจจะต้องใช้เข็มทิศช่วย

    2.เมื่อรู้ตำแหน่งทิศเหนือแล้ว เมื่อดวงอาทิตย์ตก ควรมองหาดาวเหนือได้หรือถ้าหาเข็มทิศไม่ได้ก็ควรใช้ดาวบนท้องฟ้า ช่วยหาดาวเหนือเป็น

   3.รู้จักการวัดมุมบนท้องฟ้า โดยร่างกายของเราหากไม่มีอุปกรณ์

   4.ควรรู้จักความแตกต่างของดาวบนท้องฟ้าว่า ดวงใดคือดาวฤกษ์ ดวงใดคือดาวเคราะห์

   5.รู้จักกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่สำคัญๆ หรือที่เห็นเด่นชัด อย่างน้อย 20 กลุ่ม จากทั้งหมด 88 กลุ่ม

    6.สามารถใช้แผนที่ดาวได้ ปัจจุบันสังคมดาราศาสตร์จัดทำแผนที่ดาว

   7.เมื่อรู้จักทั้ง 6 ข้อข้างต้นดีแล้ว ขั้นสูงขึ้นมาอีกนิด คือรู้จักเส้นสมมุติต่างๆบนท้องฟ้า และจุดสำคัญๆที่ใช้เรียกทางดาราศาสตร์

   8.รู้จักระบบการบอกตำแหน่งดาวบนท้องฟ้า มีแบบใดบ้างและใช้เรียกอย่างไร

   9.รู้จักอุปกรณ์ดูดาวตั้งแต่ กล้องสองตา จนถึง กล้องดูดาวแบบต่างๆ