สำหรับชาว gotoknow ทุกท่าน

ขอให้ลืมความทุกข์โศกของปีเก่า

ทิ้งความเศร้าความหม่นหมองไว้เบื้องหลัง

ขอให้ลืมความคับแค้นใจในวานวัน

ผ่านวันวานสู่วันใหม่ด้วยใจที่มีพลัง