หุ่นกระบอกโจหลุยส์ของเมืองไทยนั้นเป็นศิลปะที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมเอเซีย ซึ่งในพม่านั้นนอกจากจะมีหุ่นกระบอกที่ชักด้วยคนแล้วยังมี"คน" มาแสดงเป็นหุ่นกระบอกอีกด้วย