ช่วงส่งท้ายปีเก่า..ต้อนรับปีใหม่..ปีนี้ หน่วยวิจัยผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง..ของ beeman ได้รับ Order จาก ๒ หน่วยงานของมหาวิทยาลัย สั่งน้ำผึ้งไปเป็นของขวัญปีใหม่

  • หน่วยงานแรกคือ คณะสหเวช โดยท่านคณบดี มาลินี...มอบหมายให้เลขานุการคณะ คือ คุณบอย..สั่งน้ำผึ้ง..จำนวน ๒๓ ขวด เพื่อมอบให้ผู้บริหารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  • หน่วยงานที่สองคือ สำนักหอสมุด โดยท่านผอ.สุเพ็ญ..มอบให้คุณปราณี...เป็นผู้สั่งน้ำผึ้ง จำนวน ๓๔ ขวด..เพื่อมอบให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

   ขนาดที่สั่งคือขนาดขวดแม่โขง ปริมาตร ๗๖๐ มิลลิลิตร หรือ ๑๐๖๐ กรัม...ถึงแม้ขวดและ Package จะไม่สวย แต่ภายในเป็นน้ำผึ้งคุณภาพดี...เป็นน้ำผึ้งลำไย...น้ำต้อยจากเกสร (ตัวเมีย) ดอกลำไย..ดีกว่าของที่อื่นๆ คือ

  1. ปล่อยให้ผึ้งบ่มตามธรรมชาติ จนสุกเต็มที่ ปริมาณความชื้นไม่เกิน ๑๘ % (ไม่ผ่านการไล่ความชื้นเหมือนเจ้าอื่นๆ)
  2. กลิ่น รส ธรรมชาติ หอมหวาน....

    จำได้ว่าเมื่อหลายปีก่อน....หลังประชุมกรรมการบริหาร...มีคนที่อ้างว่ามาจากกรมป่าไม้ (มุขนี้อ้างกันบ่อย) เอาน้ำผึ้งมาขายผู้บริหาร (มน.) โดยบอกว่าเป็นน้ำผึ้งป่าที่จับได้จากผู้ที่ลักลอบเข้าไปตีผึ้ง..ไม่รู้จะเอาไปไว้ไหน...หลงซื้อไปท่านละหลายขวด...ของปลอมทั้งนั้น..

   ดังนั้นถ้าจะซื้อน้ำผึ้งให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้ใคร ขอให้ดูที่มีฉลากเลือกซื้อที่มีหน่วยงานราชการรับรอง เช่น อย. มอก. มผช. ถึงแม้จะแพงหน่อยก็ยอม

   อย่าเลือกซื้อน้ำผึ้งด้วยความสงสาร ซื้อราคาถูกๆ  ซื้อน้ำผึ้งที่ไม่มีฉลากนะครับ...ของปลอมทั้งนั้น

BeeMan

BeeMan