การออกแบบโปรแกรมกราฟิกส์ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดี  ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทำให้เกิดการเรียนรู้จากการทดลองเสมือน เช่นโปรแกรมมัลติมีเดีย science exploer ของ DK จากการทดลองการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กับนักเรียนประถม ได้ผลดีพอสมควร  จะได้รีวิวซอพท์แวร์ลักษณะนี้ให้ทราบกันต่อไป  โปรแกรมนี้ใช้กับไมโครซอพท์วินโดว์ได้ทุกรุ่นตั้งแต่วินโดว์ 95