วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2549

          วันนี้ลาหยุดเป็นเวลา 1 วัน   ไปงานรับปริญญาเพื่อนคะ   จึงขอลาที่ทำงานหยุดงาน 1 วัน   แล้วจะกลับไปฝึกงานต่อในวันพุธคะ

                                                       นิธิกานต์   โซ่กลิ่ม

                                       สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

                                                         ศิริราชพยาบาล