ปีสองห้าห้าศูนย์พูนสวัสดิ์
ทรัพย์สมบัติเนืองนองครองแจ่มใส
ไมตรีจิตมิตรเติมงามตามต้องใจ
รับปีใหม่ให้สุขสันต์วันโชคดี

กาฬสินธุ์ถิ่นลือเลื่องเมืองน่าอยู่
ชุมชนผู้รู้รักษ์ชูศักดิ์ศรี
มงคลพร้อมน้อมเดชะพระบารมี
อวยเปรมปรีดิ์ สุขีมั่นทุกท่านเทอญ

บทร้อยกรองจากเวทีหน้าศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ เนื่องในวันปีใหม่
๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๐