...มีนิทานนมนานกาเล  ปูนาขาเกตัวใหญ่ซะไม่มี....

          เปล่าหรอกครับ....ผมไม่ได้มาร้องเพลง "ปูนาขาเก" ของแคทลียา  มารศรี นะครับ แต่เผอิญอ่านบันทึกของท่านต่างๆ ใน blog เรื่องเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  แล้วเพลงนี้ก็ดังแว่วเข้ามาในหูจากข้างบ้านที่เค้ายังเปิดเพลงฟังเพื่อผ่อนคลายหลังเหนื่อยล้ากับการฉลองเทศกาลปีใหม่มาตลอดหลายวันหลายคืน....

          ฟังเพลงแล้วก็ผนวกกับเรื่องที่กำลังอ่านอยู่เลย หลายยุคหลายสมัยกับการจัดการศึกษาของบ้านเรานึกอะไรไม่ออก (หรือเห็นว่าดีตามๆ กันมาก ..แต่ที่จริงก็ดีนั่นแหละครับ) ก็เน้นไปที่ "Morality" หรือ "การเรียนรู้คู่คุณธรรม" ที่จริงเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวเชียว  หลายโครงการ หลายกิจกรรมจึงผุดขึ้นมาจากผู้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา เช่น วิถีพุทธ วิถีธรรม  คุณธรรมนำชีวิต   ธนาคารความดี   ค่ายพุทธบุตร   ฯลฯ หลายสถานศึกษาจัดทำกันอย่างต่อเนื่อง และไม่ลืมที่จะนำมาต่อยอดและสืบเนื่องจนได้ผลผลิตทางการศึกษาที่ดี ซึ่งเราท่านทั้งหลายควรชื่นชม

          แต่ประเด็นที่ผมฉุกคิดขึ้นมาในช่วงฟังเพลงนั้น เราก็มานึกถึงเรื่องราวที่เราได้ยิน ได้ฟัง ได้พบ ได้เห็น จากเรื่องจริง  จากข่าว  จากสื่อมวลชนต่างๆ ยังคงมีครู-อาจารย์ส่วนหนึ่ง (อาจจะเพียงส่วนน้อยนิดเท่านั้น!!!!) ยังทำตัวเป็นแม่ปู  คือพร่ำสอนลูกปู อันได้แก่นักเรียนให้ยึดมั่นในคุณธรรมต่างๆ นานา  แต่ตัวเองไม่ทำตนเป็นตัวอย่างที่ดีให้นักเรียนได้เห็นเป็นแบบอย่าง เอาเรื่องใกล้ตัวง่ายๆ ที่ผมขอยกตัวอย่างให้ท่านได้นึกตามดังนี้

          1. ท่านยังเห็นเพื่อนครูสูบบุรี่ เสพสิ่งเสพติดของมึนเมาหรือไม่?

          2. ท่านยังเห็นเพื่อนครูไม่ซื่อตรงต่อสามี หรือ ภรรยา ของเขาหรือไม่?

          3. ท่านยังเห็นเพื่อนครูฉ้อราษฎร์บังหลวงหรือไม่?

          4. ท่านยังเห็นเพื่อนครูที่เห็นแก่ตัวหรือไม่?

          5. ท่านยังเห็นเพื่อนครูขาดสำนึกของความเป็นครูหรือไม่?

                        ฯลฯ

         หากท่านยังเห็นอยู่.....นั่นก็คือคำตอบว่ายังมีครูบางคนที่ยังทำตัวเป็นแม่ปูสอนลูกปูอยู่  แต่ถ้ามีคนบอกว่าไม่เห็นแล้ว (จริงๆ) ผมก็น่าจะปรบมือให้กับครูไทยนะครับที่ไม่มีใครเป็นแม่ปูแล้ว

         ส่วนหนึ่งของการสอนคุณธรรมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรมนั่น ผมก็คิดว่า

"คุณ  น่ะ  ต้อง  ทำ  เป็น  ตัวอย่าง"