การฝึกทักษะการรับประทานยาด้วยตนเองในผู้ป่วยจิตเภท

ณัฐิกา ราชบุตร, นิตยา งามคุณ
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

วัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกทักษะการรับประทานยาด้วยตนเองของผู้ป่วยจิตเภท

วิธีการศึกษา
- ศึกษาในผู้ป่วยจิตเภท ตึกศรีตรัง โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ที่สื่อสารได้รู้เรื่อง มีประวัติขาดยา กลับมารักษาซ้ำภายใน 90 วันและไม่มีญาติดูแล ระยะเวลาดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2549 ติดตามหลังจำหน่าย 3 เดือน ขั้นตอนดำเนินการ คือ
1) ประเมินอาการทางจิต และประวัติการรับประทานยา
2) นำผู้ป่วยเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เรื่อง ฎ การตระหนักรู้เรื่อง การรับประทานยาที่ถูกต้อง”
3) ให้ความรู้แบบรายบุคคลเรื่องการรับประทานยาที่ถูกต้อง
4) ประสานงานกับเภสัชกรเพื่อจัดยาใส่ซองที่มีรูปแบบเหมือนกับขณะผู้ป่วยอยู่บ้าน
5) ผู้ป่วยฝึกปฏิบัติทักษะการหยิบยาเอง
6) ประเมินผลการฝึกปฏิบัติและติดตามผลหลังจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล 3 เดือน

ผลการศึกษา
- ผู้ป่วยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 22 ราย สามารถหยิบยารับประทานได้เองอย่างถูกต้อง 21 ราย (ร้อยละ 95.5) ผู้ป่วยที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด (ร้อยละ 100) พึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 100 ของผู้ป่วยที่จำหน่ายไม่กลับมารักษาซ้ำ
จาก บทคัดย่อผลงานวิชาการนำเสนอ
ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี ๒๕๔๙
วันที่ ๔-๖ กันยายน ๒๕๔๙ ณ โรงแรมปรินซ์ พาเลซ กรุงเทพมหานคร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน keep in mind by bon

คำสำคัญ (Tags)#สาธารณสุข#research#ประชุมวิชาการ#abstract#ผลงานวิชาการ

หมายเลขบันทึก: 70606, เขียน: 03 Jan 2007 @ 00:22 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:55 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)