จากความคิดเห็นของอาจารย์ปารมี ในเรื่อง การเขียนรายงานอุบัติการ ผมก็เลยขออนุญาต ขอเล่าต่อยอดความคิดเรื่องนี้ต่อไปนะครับ
     share.psu.ac.th เป็นอีกหนึ่งความฝันของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเก็บความรู้ และเป็นช่องทางสื่อสารภายในมหาวิทยาลัย ดังนั้น ที่นี้เราต้องการเก็บประสบการณ์ต่างๆ ในเรื่อง
  • ปัญหาในงานประจำที่เป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาแนวทางใหม่เพื่อพัฒนา
  • แนวทางในการแก้ไขปัญหา
  • วิธีการในการแก้ไขปัญหา
  • ข้อสรุปที่ได้จากการแก้ไขปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนางาน
  • และเรื่องอื่นๆ ที่เป็นความรู้ในงานที่ทำ
     จะเห็นได้ว่า share.psu.ac.th จะเป็นที่เก็บความรู้ทุกอย่าง ทั้งที่เป็นความล้มเหลว และความสำเร็จ
     สำหรับ รายงานอุบัติการ เป็นเรื่องที่ค่อนข้างมีความไว และอาจกระทบต่อบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆได้ ซึ่งการบันทึกเรื่องราวในวงจำกัดภายในมหาวิทยาลัยอย่าง share.psu.ac.th จึงดูเหมือนจะมีความเหมาะสมมากกว่าการเผยแพร่ออกไปในวงกว้างอย่าง gotoknow      อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะเลือกบันทึกที่ใด การบันทึก รายงานอุบัติการลักษณะนี้ มีข้อควรระวังในการบันทึกอยู่พอสมควร ได้แก่
  • บันทึกในลักษณะของการเล่าเรื่อง โดยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ลำดับตามเวลา เพื่อให้เข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น หรือลำดับเหตุการณ์ตามความเข้าใจของผู้เล่า ที่สามารถสื่อสารให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าเกิดอะไรขึ้น อย่างไร
  • เล่าถึง ปัญหาที่เกิดขึ้น และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่พบ
  • พยายามหลีกเลี่ยงการอ้างอิงตัวบุคคล หรือหน่วยงาน
  • พยายามหลีกเลี่ยงการใส่ความคิดเห็นส่วนตัวในอันที่อาจกระทบถึงบุคคลหรือหน่วยงานอื่น
  • พึงระลึกเสมอว่า เวทีเสมือน share.psu.ac.th เราต้องการใช้บันทึกความรู้ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ไม่ใช่เวทีสำหรับการกล่าวโทษบุคคลใดหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
     คอยพบกับ share.psu.ac.th ได้ในกลางเดือนมกราคมนี้ครับ