ปัญหาของการจัดประชุมที่พบบ่อยๆ คือ ไม่ตรงเวลา

การประชุมวิชาการร่วม มช. - มข. ตามบันทึกที่ผ่านมา ก็เช่นเดียวกัน


เท่าที่ลองนึกหาสาเหตุของการไม่ตรงเวลาในวันนั้น พบว่าเกิดจาก
     เริ่มไม่ตรงเวลาเพราะรอผู้ฟัง
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">     วิทยากรไม่ชินกับคอมฯ (Note book) ที่จัดไว้ให้</p>     วิทยากรใช้เวลามากกว่าที่กำหนด    
     มีวิทยากรหลายคนในแต่ละ
Session ทำให้เสียเวลาเปลี่ยนเครื่องคอมฯหรือสลับสื่อที่นำเสนอ (power point)
     วิทยากรไม่สามารถตัดตอนเนื้อหาให้สั้นลงได้ทันต่อเหตุการณ์    
     ผู้ฟังร่วมแสดงความเห็นนานเกินไป
  
     ผู้ดำเนินรายการไม่กล้าตัดบทผู้อภิปรายที่ใช้เวลานาน
<p style="margin: 0cm 0cm 0pt" class="MsoNormal" align="left">    ไม่มีอุปกรณ์ช่วยเตือนเวลาให้วิทยากรทราบ</p>     อื่นๆ… 
จากประสบการณ์การบรรยายที่พอจะมีอยู่บ้าง ผมจะเตรียมบรรยายน้อยกว่าเวลาที่กำหนดเสมอ แต่ในครั้งนี้แตกต่างกัน
ผมบรรยายในช่วงที่สองร่วมกับวิทยากรอีกหนึ่งท่าน
การบรรยายในวันนั้นเริ่มช้าไป 10 นาที
วิทยากรคนแรกบรรยายเกินเวลา 5 นาที
เมื่อบวกกับเวลาในการแนะนำวิทยากรอีก 2 คน และเวลาสับเปลี่ยนสื่อการนำเสนอของวิทยากรทั้งสองอีกประมาณ 5 นาที
ทำให้ล่าช้าไปแล้วทั้งหมดรวม 20 นาที
ผมเป็นวิทยากรคนที่สาม ตอนเริ่มบรรยาย นาฬิกาบอกว่า หมดเวลาแล้วสำหรับช่วงเช้า
ผมจะทำอย่างไร ในเมื่อหมดเวลาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มพูดเลย.....
ยังไงก็ขอพูดบ้าง ซักหน่อย..
ผมพยายามพูดอย่างรวดเร็ว Slide ผมมีรูปมากกว่าตัวหนังสือจึงไปเร็วได้ แต่ก็ใช้เวลาไปทั้งสิ้น 15 นาที กินเวลา break จนหมด จึงไม่มีเวลาให้ผู้ฟังซักถาม
ผมบอกตัวเองว่าไม่เป็นไร..ทุกคนช้าหมด
ผมนึกถึงอาจารย์อีกท่านหนึ่ง งานนี้เป็นครั้งแรกที่เธอวิทยากร เพราะเพิ่งจบใหม่ เธอจะรู้สึกอย่างไรบ้าง....ผมจะพยายามตามสัมภาษณ์ให้เธอได้เล่าประสบการณ์ในวันนั้นให้ฟังบ้าง (ถ้าเธอยินดี)
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของวิทยากรซึ่งทำหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้นั่นเอง