ปุจฉา   อะไรทำให้ชาวบ้านรู้สึกว่าได้ รู้ใหม่ ตลอดทุกครั้ง  เพราะบางทีเราก็ไม่มีไพ่ใบใหม่ซ่อนไว้ หรือหาหรือ ได้มากนัก  

วิสัชชนา   ตัวเราเองรู้สึกว่าได้ รู้ใหม่ เป็นอันดับแรก

 

ไพ่ใบใหม่อยู่ที่ชาวบ้านเกือบ ๙๐% และชาวบ้านส่งสัญญาณให้เราตลอดเวลา อยู่ที่ว่าเราเห็นหรือไม่ เราโต้ตอบ ตอบรับทันกาลไหม

 

ถ้าชีวิตของเรากับงานคืออันเดียวกัน และงานของเรากับชีวิตชาวบ้านไม่ขัดแย้งกัน ไม่ใช่การสร้างงานขึ้นมาใหม่ แล้วพยายามผลักดันจะถูกเสียดทานมากทั้งงานและตัวเราเอง

 

ชีวิตไม่ได้อยู่กับที่อยู่แล้ว มีอะไรเข้ามาตลอด กระทบตลอด ชาวบ้านก็ปรับตลอด สายน้ำไม่ไหลกลับฉันใด ชีวิตของเราก็ใหม่ตลอดฉันนั้น

 

ความรัก ความคิดฮอด ทำให้การรับรู้ ใหม่ อยู่ตลอด เพราะมันอยากให้รู้  อยากเล่า

 

บางทีรู้สิ่งเก่าด้วย แต่บรรยากาศ ประสบการณ์มันใหม่ไปแล้ว สิ่งที่รู้เลย ใหม่ ไปด้วย

                       ทั้งหมดนี้   หรือเปล่า??