วันเริ่มต้นของไดอารี่ชีวิตประจำปี 2550

วันนี้ครอบครัวของเรา พ่อ แม่ ผม น้องและยาย

ได้มีโอกาสเดินทางไปร่วมทำบุญในงานปิดทองฝังลูกนิมิตร ณ วัดหินดาด อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากบ้านไม่ใกล้ ประมาณ 20 กิโลเมตรครับ

พระอุโบสถที่งดงาม เรียงร้อยด้วยความศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ของพุทธศาสนิกชน ร่วมกันเสริม ร่วมกันสร้าง

ชื่นชม วิถีแห่งความเป็นไทย

ชาติ "ศาสนา" และพระมหากษัตริย์

คงอยู่ในความเป็นไทยเสมอ

สีทองผ่องอำไพ สดใส งดงาม

สมุด ดินสอ ร่วมสร้างและต่อยอดปัญญา

ทุกชีวิต ทุกศรัทธา

กราบกรานบูชาพระรัตนตรัย

ปีใหม่นี้ ปีนี้ และปีต่อ ๆ ไป

ขอให้พี่น้องชาวไทย สุข สมหวัง ตลอดปี และตลอดไปตราบนานเท่านาน....

ครอบครัว "วงศ์ชิดวรรณ"

1 มกราคม 2550