ณ วันนี้ 1 มกราคม เป็นวันที่กติกาของโลกปัจจุบันบอกว่า เวลาได้เพิ่มขึ้น 1 ปี  หากเป็นเด็ก ก็คือว่า เขาเติบโตเพิ่มขึ้น 1 ปี  แต่สำหรับผู้ใหญ่ สิ่งที่เรารับรู้คือ เราแก่ขึ้นอีก 1 ปีแล้ว

สิ่งที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้มากในหนังสือ วุฒิภาวะ (Maturity) ดังที่เกริ่นนำในบันทึกก่อน คือการอธิบายความแตกต่างของคำว่า growing old (การเติบใหญ่ หรือ การแก่ตัว) และ growing up (การเจริญพัฒนา)

มีหลายคนคิดว่า คนที่อายุมากขึ้นเป็นคนที่เจริญพัฒนามากขึ้น ซึ่งเป็นความเข้าใจที่สับสน

การแก่ตัวเป็นเรื่องทางร่างกาย คนที่อายุมากขึ้นก็แก่ตัวขึ้น แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเจริญพัฒนา การเจริญพัฒนาเป็นเรื่องของการเติบโตภายใน

การแก่ตัวเป็นสิ่งที่ท่านทำอะไรมันไม่ได้ มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทางกายภาพ แต่การเจริญพัฒนาเป็นสิ่งที่ท่านนำมาสู่ชีวิตของท่าน  มันมาจากการมีสติ  คนที่แก่ตัวอย่างมีสติ คือคนที่มีการเจริญพัฒนา

ท่านสามารถเลือกที่จะมีประสบการณ์กับสิ่งรอบข้างได้ 2 แบบ แบบหนึ่งคือการมีประสบการณ์เหมือนกับว่าท่านถูกสะกดจิต ไม่รู้ตัว ไม่ได้ใส่ใจว่าอะไรกำลังเกิดขึ้น มีบางสิ่งเกิดขึ้น ท่านผ่านมันไป เหมือนท่านไม่ได้อยู่ตรงนั้น ไม่มีข้อความใดๆ ทิ้งไว้ ท่านไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมัน มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในความทรงจำ แต่นั่นไม่ใช่ปัญญา

แต่หากท่านเอาความรู้สติเข้าไปในประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามา อะไรก็ตามที่ทำอยู่ อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านพยายามมีชีวิตอยู่อย่างใส่ใจเต็มที่  อยู่อย่างตื่นตัว  เรียนรู้และเข้าใจความหมายของมัน พยายามเจาะลึกเข้าไปในส่วนลึกที่สุดของมัน ประสบการณ์เดียวกันนี้ จะกลายมาเป็นการเจริญพัฒนาภายใน

 

 

ในปี 2550 ขออวยพรให้ทุกท่าน ได้มีชีวิตอย่างมีสติ เรียนรู้ในทุกประสบการณ์อย่างสร้างสรรค์