• ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และพระบารมีของในหลวงดลบันดาลให้ชาว G2K และชาวโรงพยาบาลราชวิถีทุกคนรวมทั้งครอบครัวมีแต่ความสุข ความเจริญ  นะค่ะ