ปีใหม่ พ.ศ. 2550 นี้

  • เริ่มต้นด้วยการไปทำบุญใส่บาตรที่ถนนศรีจันทร์ ซึ่งเทศบาลนครขอนแก่นจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
  • ตามด้วยการไปร่วมงานทอดผ้าป่าสามัคคีที่บ้านนาเพียง อำเภอ หนองเรือ บ้านสามีของคุณประทุมมา  ทาแดง ตำแหน่งรักประชาสัมพันธ์คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. โดยการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้ ไม่ได้นัดหมายกันไว้ก่อน จึงได้รับสิ่งที่เกินความคาดหมาย คือ ได้มีการทำพิธีถวายผ้าป่าสามัคคี และถวายกุฏิ มีเจ้าคณะอำเภอชุมแพมาเป็นประธานพิธี 
  • ได้ฟังคำพระท่านเทศน์ นิดนึง พอให้ได้คิด คือ ดีหรือขั่วอยู่ที่ตัวเราทำ ชั่วหรือดีอยู่ที่เราทำตัว
  • และได้กลับมาเริ่มออกกำลังกายเดินรอบบึงแก่นนครใหม่อีกครั้ง ในตอนเย็น หลังจากห่างหายการออกกำลังกายมานานพอสมควร   นับว่าปีนี้ ได้เริ่มต้น ทำสิ่งที่ดีๆต่อตัวเอง ทั้งด้านจิตใจ และด้านร่างกาย
  • เมื่อวันหยุด 2 วันก่อน ได้พักผ่อน และมีโอกาสทำงานอดิเรกด้วยการนำต้นอ่อนของผักคะน้าและผักสลัด มาปลูก ลงแปลง หน้าบ้าน  เป็นการรื้อฟื้นความรู้เดิมที่เคยหัดปลูก เมื่อนานมาแล้ว หยุดจับปากกา มาจับจอบ สนุกดี
  • ถือเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีๆ คงทำให้มีกำลังกายและใจในการทำงานต่อไป