นักศึกษาบางคนเป็นคนที่เรียนหนังสือดีมาก ตั้งแต่ตอนเรียนอยู่ในชั้นมัธยม  แต่พอเข้ามาเรียนทันตแพทย์กลับรู้สึกขาดความเชื่อมั่น  รู้สึกว่าตนเองเป็นคนเรียนไม่เก่งอีกเหมือนเดิม

นี่เป็นเรื่องธรรมดา  อ. นำชัย แห่งภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ มข. เคยให้ข้อคิดที่ดีไว้ว่า ทุกคนที่ได้ผ่านเข้ามาเรียนในคณะทันตแพทย์ล้วนแต่เป็นคนเก่งของโรงเรียน  ดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่เมื่อคนเก่งหลายๆ คนมาอยู่ด้วยกัน  ก็ต้องย่อมมีคนเก่งมาก เก่งน้อยกว่ากัน

หัวใจจึงอยู่ที่เราเตรียมใจมาพบเพื่อนๆ ที่เก่งหรือเปล่า  หากเราคิดว่าการอยู่กับคนเก่ง  คนดี ก็จะทำให้เราเป็นคนเก่งมากขึ้น  เป็นคนดีมากขึ้นแล้ว  ก็ไม่น่าจะต้องน้อยเนื้อต่ำใจอีก  เพราะมันเป็นหนึ่งในขั้นตอนการเรียนรู้ชีวิตที่แท้จริงในสังคม  และจะทำให้เราเป็นทันตแพทย์ที่มีคุณภาพในที่สุด

ขอให้เจ้าของคำถามและผู้เข้ามาอ่านบล็อกช่วยอีเมล์ถึงอาจารย์อ๊อดด้วยครับว่าได้รับประโยชน์จากคำแนะนำของเราหรือไม่ อย่างไร เพื่อเราจะได้นำไปปรับปรุง จะขอบคุณมาก