สวัสดีปีใหม่ 2550  ตอนเช้าได้ไปตักบาตรบริเวณที่จังหวัดขอนแก่นจัดให้ ได้ข้อคิดเพิ่มหลายอย่าง ความไม่มีระเบียบทำให้วุ่นวายพอสมควร ทุกคนมีจิตใจมุ่งมั่น ที่จะใส่บาตรพระ พอได้เวลาก็สับสนเหมือนดั่งว่าต้องคนต่างรีบ กลัวไม่ได้ใส่บาตร กุลีกุจอ ทั้งพระทั้งเณรเป็นงงจะรับทางไหนดี ในความอลม่านนั้น ก็สู่จุดมุ่งหมายของการใส่บาตรทุกคน ด้วยความรีบร้อน อยากเห็นความเรียบร้อยมากกว่านี้ดูแล้วความเป็นพุทธและความศรัทธาน่าจะเหมาะกว่า   ทำให้มองเห็นว่าความมีระเบียบย่อมทำให้อยู่อย่างปกติสุข ที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี