ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข

สมหวัง ทุกสิ่งที่หวัง และตั้งใจ