ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่  ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย  สิ่งศักด์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ  บูชา  จงดลบันดาลและคุ้มครองให้สมาชิกชาว  gotoknow ทุกท่านจงมีแต่ความสุข   สดชื่น  สมหวัง  สุขภาพแข็งแรง  และร่ำรวยๆๆๆๆทุกคน