ส่งท้ายปีเก่า

ด้วยกิจกรรมที่ทำร่วมกันกับทีมงานศูนย์วิชาการ

       ขวัญและกำลังใจจากผู้บริหารทำให้ทีมงานได้ไปเชียงใหม่เพื่อส่งท้ายปีเก่าระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2549 ...วันแรกไปนมัสการพระธาตุดอยสุเทพที่มีจำนวนคนมากมาย

ผลพวงมาจากงานราชพฤกษ์จึงทำให้ทุกๆวันจำนวนคนขึ้นดอยแน่นขนัด (ข้อมูลจากพี่คนขับรถรับจ้างสี่ล้อแดงที่พาขึ้นดอย)

      ช่วงบ่ายแก่ ๆ แวะชมความงดงามของงานราชพฤกษ์(ภาพประทับใจที่อยากให้คนอื่นได้ชมความสวยงามของบรรยากาศยามอาทิตย์ตกดินแล้ว)

     **************

    ก่อนหยุดยาวเพื่อฉลองปีใหม่จริง ๆ ทีมศูนย์บริการวิชาการไปแจกขนมที่สถานรับเลี้ยงเด็กบ้านแคนทอง

 ( คณะอาจารย์จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นมามอบเค้กเพื่อสวัสดีปีใหม่ - -หลังจากที่เราได้ร่วมสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ร่วมกัน) 

     ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันก่อนที่จะมีการแลกและแจกของขวัญกันตามระเบียบ

ปิดท้ายด้วยคำคมจากท่านอาจารย์ JJ

...ให้เรามีความสุขกับปีใหม่

ด้วยความพอเพียงตามแนวพระราชดำริค่ะ...

                                              -น้อง-