เพื่อนๆ ที่รักเหล่าเผ่าพันธุ์นัก KM ที่รักทั้งหลายครับ วันพุธที่ 3 มกราคม 2550 (วันแรกของการทำงานอย่างเป็นทางราชการ) หลังจากที่ผมได้เพาะต้นกล้าไว้เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2549 ท่านผ่านมา  เป็น "จุตรมิตร KM กลุ่มแรก"  หลังจากที่ได้ปรึกษากันในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพแล้ว โดยคณะเภสัชศาสตร์เป็นคณะแรกที่พร้อมก่อนใครเพื่อนในปี พ.ศ. 2550 โดยได้จัดประชุมปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดการความรู้" ให้กับบุคลากร จำนวน 30 คน  ที่ห้องประชุมลานไม้หอม ชั้น 3 อาคารเภสัชศาสตร์-
สิรินธร

        ในวันที่ 3 ม.ค. 2550 นี้ผมจะได้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้เท่าที่ผมมีอยู่รับใช้พี่น้องชาวเภสัชศาสตร์ เนื้อหาสาระครั้งนี้เป็นการบรรยาย KM สลับปรับเปลี่ยนกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดการความรู้ อย่างเต็มที่เท่าที่กำหนดเวลาให้ครับ

        งานนี้ผมขอเชิญชวนผู้สนใจด้าน KM ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งท่านอาจจะอยู่หน่วยงานอื่น ท่านก็สามารถเข้าไปสังเกตการณ์ล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อม (เตรียมเรือนเพาะชำ) ให้กับหน่วยงานท่านได้ครับ

Happy New Year 2007


วิชิต ชาวะหา
@HOME Office
1-01-2007