นี่เราเติบโตมากถึงขนาดจะมีครอบครัวขยายแล้วหรือ
นี่เราแข็งแรงเติบใหญ่จนจะมีกิ่งก้านสาขาแผ่ขยายออกไปแล้วหรือ
ปีหนึ่งผ่านไป  ผ่านไป  จนเรารู้สึกว่า  เรายังเป็นเราคนเดิมอยู่หรือเปล่า
เป็นซิ  เรายังเป็นคนเดิม  แต่เวลามันเปลี่ยนแปลงไป  มันทำให้อะไรในชีวิตของเราเปลี่ยนไป  แต่เราก็ยังคงเป็นเรา
ครูอ้อย  กำลังตกอยู่ในภวังต์  ไม่มีล่วงรู้ได้  หากไม่ได้อยู่ในสภาวะเดียวกับครูอ้อย
ลูกสาวคนโตของครูอ้อย...ลูกเอี่ยว..กำลังจะมีครอบครัวใหม่

 
ครูอ้อยมีความสุขกับเธอ..ในวัย  ยี่สิบหก  กับการที่จะมีครอบครัว  ก็นับว่าเธออยู่กับครูอ้อยนานพอสมควร
นานพอแล้วที่จะแยกไปอยู่กับคนที่รักเธอ
แม่ย่อมมีความสุขไปกับลูก
ความสุขที่  ยากนักที่จะระบายออกมาได้  ถึงแม้ว่าครูอ้อยจะเขียนเก่งสักปานไหน
ครูอ้อย..เห็นความสุขของลูก  ครูอ้อยก็สุขไปกับลูกด้วย
10 มีนาคม 2550  ชั้น 2 ตึกช้าง กรุงเทพ ฯ นะคะ  เรียนเชิญฉลองสมรส  ลูกสาวครูอ้อยค่ะ
ขออภัยที่ไม่ได้เรียนเชิญด้วยตนเองค่ะ