คืนเดิม รอยต่อของปี ยังนั่งที่เดิม ตั้งแต่ค่ำ หลังจากที่วันนี้ตระเวณไปเยี่ยมผู้สนับสนุนและผู้ให้ข้อมูลเพิ่มเติม ด้วยช่วงนี้กำลังเขียนสรุปรายงานวิจัย "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน" และจะเป็นรายงานสรุปสุดท้ายจริง ๆ แล้ว หัวหน้าโครงการ (นพ.ยอร์น จิระนคร) ก็ย้ายไปเป็น นพ.สสจ.ปัตตานี นับเวลาก็ล่วงเข้ามาเกือบเดือนแล้ว หากนับเวลาของโครงการวิจัย 3 ปี ที่ผ่านมา ก็ทำให้ได้เรียนรู้อะไรมากมาย ทั้งการขับเคลื่อนโดยใช้ นโยบาย การเงินการคลัง และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้วยใจ ในการพัฒนาสุขภาพชุมชน ไม่มีอะไรดีแท้เพียงอย่างเดียว ต้องใช้ทุกอย่างผสมผสานกัน อย่างพอดี เป็นคำตอบที่ได้รับ และ Confirm ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรแบบสุดโต่งว่าจะไม่ได้ผลอย่างที่คิด ต้องผสมผสานกันอย่างลงตัวเท่านั้น

     ปีนี้ เป็นอีกปีหนึ่งที่เค้าเมฆแห่งความเปลี่ยนแปลงได้ก่อขึ้นตั้งแต่ปลายปี ในหลาย ๆ ประเด็น และเริ่มต้นปีใหม่ด้วยการรู้ตัว แต่ยังไม่แน่ใจนักว่าจะรู้เท่าทันได้ดีไหม ความเปลี่ยนแปลงในเรื่องหน้าที่รับผิดชอบ ระบบงานของเครือข่ายที่เกิดการรวมตัวกันใหม่เป็น "ศูนย์ประสานงานเครือข่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น จังหวัดพัทลุง" และอีกหลาย ๆ เรื่องก็เป็นโจทย์หนัก ๆ ที่รอการพิสูจน์อีกครั้งว่าจะผ่านไปได้อย่างไร เหมือนที่ผ่าน ๆ มาได้ไหม ปีหน้างานทั้งหมดหลาย ๆ แผนงานย่อยที่ได้รับมาจากหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ถูกถ่ายโอนและมอบหมายต่อให้มีเจ้าภาพหลักในแต่ละเรื่อง เช่นแผนงานคนพิการ ไตรภาคีฯ งานวิจัยประสบการณ์นักพัฒนาสุขภาพชุมชน 7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง โครงการจัดการความรู้นักพัฒนาสุขภาพชุมชน 7 จว.ภาคใต้ตอนล่าง โครงการสริมพลังนักพัฒนาสุขภาพชุมชน จว.พัทลุง โครงการทำแผนที่ศักยภาพคนพิการ และโครงการเสริมสร้างทีม R2R แก่เครือข่ายที่เป็นบุคลากรประจำ เป็นต้น

     ปีใหม่นี้ หากพิจารณาโดยรวมเหมือนงานที่จะต้องปฏิบัติเองน่าจะน้อยลง ด้วยเหตุที่ต้องขยับขยายไปช่วยงานประจำในตำแหน่งอื่น แต่งานที่รับมาแล้วจะต้องเดินเรื่องต่อ จึงต้องอาศัยเครือข่ายให้ช่วย ๆ กัน ความหนักอยู่ที่การสรรหาและมอบหมาย เพราะรู้สึกเกรงใจและเห็นใจแต่ละคนที่ได้ทาบทามไว้ตั้งแต่ต้น ยังไงก็ขอให้ต่อสู้และเข้มแข็ง บางคนโดนกระแสที่คนในองค์กรงานประจำตั้งป้อม ตั้งประเด็นสงสัยว่าทำไมต้องหาเรื่องใส่ตัว ไปรับงานเพิ่มทั้ง ๆ ที่จะได้ใช้เวลาเหล่านั้นพักผ่อน ขอให้นึกเสียว่าเพียงเพราะเขายังไม่รู้จักความสุขที่เกิดจาก "จิตอาสา" เขาจึงอาจจะยังไม่เข้าใจ ให้เวลาผ่านไปและพิสูจน์เอง เอาใจช่วยทุกคนที่เข้ามาช่วย คนที่ผ่านได้แล้วก็ขอให้มอบกำลังใจให้แก่กันด้วยนะครับ