กำหนดทิศทางการหาความรู้ ตรวจสอบความรู้ Conducting a knowledge audit  เพื่อ

·        การกำหนดทิศทางของความรู้

·        การตรวจสอบความรู้ในอดีตเป็นการตรวจสอบความรู้โดยการวัดผลการทำงานกับมาตรฐาน

สิ่งที่จำเป็นในการตรวจสอบ knowledge audit

·        องค์ความรู้ที่จำเป็นขององค์กรคืออะไร

·        มีแหล่งหรือทรัพย์สินความรู้อะไร และอยู่ที่ไหน

·        ช่องว่างขององค์ความรู้ที่เกิดขึ้นคืออะไร

·        ทำให้เกิดการหมุนเวียนความรู้ในองค์กรได้อย่างไร

·        อะไรคือตัวขัดขวางในกระบวนการความรู้เช่น กระบวนการเทคโนโลยี

ประโยชน์ของ knowledge audit

·        ทำให้เกิด evidence –based ในองค์กร และมีการหมุนเวียนความรู้และใช้ภายในองค์กร

·        ทำให้มีการขยายองค์ความรู้ที่แท้จริงและชี้ให้เห็นถึงการพัฒนา

·        สร้างเป็นแผนที่ความรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กร

·        ช่วยให้องค์กรมีความชัดเจนในเรื่องความรู้ เป็นสิ่งจำเป็นที่สนับสนุนให้เป้าหมายของกิจกรรมของบุคคลและทีม ชัดเจน

·        เป็นการเตรียมแผนที่ความรู้ กระบวนการสื่อสาร และการสร้างเครือข่าย

·        จัดเก็บเป็นความรู้พกพาโดยสามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ และมีศักยภาพ

·        ทำให้เกิดรายการทรัพย์สินความรู้ knowledge assets เรื่องที่เราจำเป็นต้องรู้คืออะไร เราจะไค้นหารายละเอียดได้จากที่ไหน เรานำสิ่งไหนกลับมาใช้บ้าง เราต้องไปพูดคุยปรึกษาหารือกับใคร

·        กรณีต้องสร้างแนวปฏิบัติพอเพียงที่รวดเร็วไม่ต้องไปค้นหาจากงานวิจัย เพื่อที่จะสร้างแนวทางขึ้นมาใหม่