สวัสดีปีใหม่  2550 

                  ปี พ.ศ. 2550   ขอพลังแห่งคุณความดี

                  จงนำพาให้ทุกท่านประสบแต่สิ่งดีงาม

                  สุข สมหวังด้วยความเพียรพยายาม

                  มีพลังมุ่งมั่นสร้างสรรค์

                  และได้ผลตามตั้งใจ  ตลอดไป