สวัสดีครับชาว Blog และผู้ที่ติดตาม Blog: We share ideas ทุกท่าน            

ผมเปิด Blog นี้ ขึ้นเนื่องจากว่ามีปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้เราไม่สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นใน Blog: We share ideas เดิมได้ แต่ว่ายังคงมีหลาย ๆ ท่านที่สนใจ และติดตาม ก็ขอความกรุณาให้ทุกท่านเข้ามาแสดงความคิดเห็นกับเราที่ Blog นี้แทน และขออภัยในความไม่สะดวกนะครับ                                          

                                                  จีระ  หงส์ลดารมภ์