ไม่ต้องรักฉันจนล้นฟ้า

ไม่ต้อหาถ้อยคำหวาน ๆ

อย่างที่เคยบอกกันก็ยังซึ้งอยู่

ขอแค่รักคำเดียวเท่านั้น

หมายถึงฉันคนเดียวเท่านี้

อยากจะฟังอีกทีว่าเธอรักฉัน

ไม่ต้องรัก...เท่าฟ้า แต่ขอให้รักเท่าเดิม

ไม่ต้องมี ... เพิ่มเติม แต่รักไม่น้อยลงไป

ไม่ต้องรักจนชั่วนิรันดร์

ตราบที่ฉันนั้นยังหายใจ

ขอให้เหมอนเดิม (ขอให้เหมือนเดิม)

ไม่ต้องฝืนตัวเพื่อฉัน

ไม่ต้องฝันจะเป็นเหมือนใคร

ก่อนเคยเป็นอย่างไรก็เป็นเหมือนเก่า

รักเท่านี้ที่ธอให้ไว้ รักเท่าไหนก็ไม่สำคัญ

บอกว่ายังรักกันต้องการเท่านี้ ...