ใกล้ถึงวันวิวาห์...อุ๊ย..ม่ายช่ายฮ่ะ...สงสัยว่าใกล้จะอำลาปีจอ ...โฮ่ง โฮ่ง....ดิฉันเลยมีอาการเพี้ยนหนัก  คิกคิกคิก... 

 

อยากจะส่งข่าวว่า... ชาวชุมชนคนชดเขียวมีบันทึกความสุข...ส่งท้ายปีจอ มาฝากให้ทุกท่านได้ร่วมรับรู้และแบ่งปันความสุขจากใจ ของคนที่ยังมีไฟอยู่...อิอิอิ Burning Heart ไปนะคะ

 

เริ่มจากในวันศุกร์ที่ 29 ธค.49 นี้เองแหละ พวกเราก็มารวมพลคนชุดเขียวร่วมกันระดมสมอง (บวม ๆ ) และหน้า(บาน ๆ )ที่เต็มเปี่ยมความสุข หลายคนมีท่าทางกระตือรือล้นอยากทำมากกก....อุ๊ย..อยากท๊ำ อยากทำ...ทำไมถึงอยากทำ...อิอิอิ... สิ่งที่พวกเราร่วมกันฮาเฮไป..ติ๊ดชึ่งไป..ทำไป คือ กิจกรรมทบทวนความสมบูรณ์ของแบบบันทึกผู้ป่วยที่รับบริการผ่าตัด (เป็นกิจกรรมที่ 9 ของกิจกรรมทบทวน 12 กิจกรรม ของ HA) 

เป้าหมายของการทำกิจกรรมนี้คือ

 1. ทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่มารับบริการผ่าตัดและบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดในระยะก่อน ขณะและหลังผ่าตัด
 2. พยาบาลทุกคนจะทบทวนความสมบูรณ์ของแบบบันทึกโดยใช้แนวทางการประเมินความสมบูรณ์ของแบบบันทึกเป็นแนวทางเดียวกัน

ซึ่งแนวทางการประเมินแบบบันทึกนี้จะพิจารณาในประเด็น 5 หัวข้อ คือ

 1. ผู้ป่วยได้รับการดูแลตามกระบวนการดูแลผู้ป่วยผ่าตัดทั้งก่อน,ขณะและหลังผ่าตัดอย่างเหมาะสม
 2. การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดและวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพผู้ป่วย
 3. มาตรการป้องกันการผ่าตัดผิดคน ผิดอวัยวะ ผิดตำแหน่ง
 4. การประเมินผู้ป่วยหลังผ่าตัดและวางแผนการพยาบาลที่สอดคล้องกับสภาพผู้ป่วย
 5. แบบบันทึกทางการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดสมบูรณ์

สำหรับรายละเอียดกิจกรรมดังเอกสารนี้

สิ่งที่สำคัญและประโยชน์หลังจากที่พวกเราทำกิจกรรมนี้ คือ 

 • พวกเราได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงลีลาบันทึกทางการพยาบาลของพวกเรากันเอง ทำให้เห็นว่าบางคนเขียนบันทึกทางการพยาบาล (Nurse's Note) ดีมาก จนน่าเป็นแบบอย่างต่อไป
 • พบว่าพวกเรามีพัฒนาการเกี่ยวกับการเขียนบันทึกทางการพยาบาล ยอมรับจุดดีและจุดด้อยของตนเองและเห็นโอกาสพัฒนาสิ่งที่พวกเราต้องปรับปรุงต่อไป
 • ได้ข้อสรุปว่าการเขียนบันทึกทางการพยาบาลที่ดีนั้นต้องเขียนให้ได้หลัก 4 C คือ
 1. Complete คือ ความครบถ้วน หมายถึง การบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามแบบตรวจสอบการบันทึกทุกใบ
 2. Concise คือ ได้ใจความ หมายถึง ข้อความบันทึกที่มีความกระทัดรัด ไม่เยิ่นเย้อ ไม่ต้องอารัมภบท แต่ต้องสั้น ตรงประเด็นปัญหาของผู้ป่วยจริง ๆ
 3. Clearคือ ความชัดเจน หมายถึง การบันทึกข้อมูลด้วยตัวอักษร ตัวเลข ชัดเจน อ่านง่าย ใช้ตัวย่อภาษาสากล
 4. Correct คือ ความถูกต้อง หมายถึง การบันทึกข้อมูลมีความถูกต้อง เป็นจริง และเชื่อถือได้ตามสภาพเป็นจริงของผู้ป่วย ห้ามยกเมฆ

ปีนี้ช่างเป็นปีที่ดีของชาวชุมชนคนชุดเขียวจริง ๆ  พวกเราดีใจและมีความสุขมากที่มี G2 K เป็นเวทีให้เราได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางวิชาการและความสุขต่าง ๆ มากมายกับหลายต่อหลายคน ซึ่งต้องขอบคุณอ. จันทวรรณและ อ. ธวัชชัยมา ณ ที่นี้ด้วยที่พัฒนาระบบ G2K มาตลอด

คนชุดเขียวพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู้กับนักจัดการความรู้ทุก ๆ คน เรายืนยันที่จะรักกันไว้เถิด..เราเกิดร่วมชุดเขียวกันต่อไป ท้ายสุดนี้ขอมอบหัวใจเต็มเปี่ยมแห่งความสุขหลากสีสันให้กับทุก ๆ คน  .....

           

และคอยพบกับความแซ่บและแสบ ๆ คัน ๆ ของชุมชนคนชุดเขียวในปีหน้าฟ้าใหม่ค่ะ ....อู๊ด..อู๊ด...อู๊ด.....