อยากจะส่งความสุขมาทุกครั้ง

ที่มานั่งส่งบล็อกต๊อกแต๊กถึง

ต่อสะพานไมตรีที่สุดซึ้ง

เพิ่มเป็น 1-2-3ตามกันมา    

  ขอได้ไหมรอยยิ้มพิมพ์สยาม

ยิ้มงามงามเย็นเย็นยามเห็นหน้า

ในหน้าจอก็พอใจแล้วละน้า

เพียงรู้ว่ายิ้มแย้มแช่มชื่นใจ    

  ปีหมูอ้วนอ้อนแอ้นเข้ามาถึง

หมูอบนึ่งหมูพะโล้หมูใส่ไข่

หมูแดดเดียวหมูยอยำตะไคร้

หมูตัวใหญ่คือน้าหมูอยู่หน้าคอมฯ