ปัจจุบันจะเห็นได้ว่าทุกคนต้องการทำความดีกันมากขึ้น  อาจเป็นเพราะพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่แผ่ไพศาลไปทั่วทุกสารทิศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ....นับเป็นสิ่งที่เราควรสรรเสริญสำหรับคนที่คิดจะทำความดี  โดยเฉพาะการปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้น  แต่ผมไม่เข้าใจว่า คนเราจะทำความดีทั้งที....ชอบอ้างเทศกาลสำคัญๆ โดยเฉพาะปีใหม่ ซึ่งหลายๆ คนต้องการจะปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น เมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่.....เฮ้อ...!!!!  ผมไม่เข้าใจจริงๆ ในเมื่อคุณคิดที่จะทำดี ทำชีวิตของคุณให้ดีขึ้น แต่ทำไมต้องรอนั่นรอนี่ด้วย   ในเมื่อคิดเดี๋ยวนั้นทำเดี๋ยวนั้น และชีวิตคุณก็ดีขึ้นเดี๋ยวนั้น  มันยากตรงไหนนะ เหตุใดจึงต้องประวิงเวลา....ในความไม่เข้าใจทั้งหมดที่กล่าวมานั้นไม่ได้มีเจตนาว่ากล่าวผู้ใดทั้งสิ้น  เพราะผู้เขียนเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน  ขอยกคำสอนของท่านผู้หนึ่งได้กล่าวไว้อย่างน่าคิด ดังนี้

"อย่ามัวแต่คิด    จงพูด   และทำ

อย่ามัวแต่พูด    จงทำ   และคิด

อย่ามัวแต่ทำ    จงคิด    และพูด

สิ่งที่ท่านปรารถนาจักประสบความสำเร็จทุกประการ"