กรมฯ สั่งลุย KM '50 (2) ทิศทาง KM '50

ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยต้องทำกิจกรรม KM ให้เนียนเข้าไปเนื้องาน

 

ปี 50 กรมอนามัยในฐานะที่เป็นหน่วยงานราชการ ต้องถูกประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด ดังเช่นที่หน่วยงานราชการทุกๆ หน่วยต้องปฏิบัตินะคะ

ปีหน้านี้ กพร. กำหนดการวัดไว้ว่า "การวัดผล KM ’50 ... วัดในระดับพื้นที่" ... ทำให้ทุกหน่วยงานของกรมอนามัยต้องทำกิจกรรม KM ให้เนียนเข้าไปเนื้องาน โดยมีแนวคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" เข้าไปผนวกด้วย อย่างน้อย 1 งานค่ะ

 

โดยมีการกำหนดกรอบใหญ่ๆ ให้ว่า 

 1. ทำงาน KM ... เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์กรมอนามัย
 2. เกณฑ์การให้คะแนน KM ’50
  ระดับ 4 คะแนน ... สรุปรายงานผล (สำเร็จครบถ้วน) ทุกกิจกรรม และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในกิจกรรม ลปรร. ที่ระบุไว้ ... อย่างน้อย 3 กิจกรรม
  ระดับ 5 คะแนน ... ผลการดำเนินงานทุกตัวชี้วัดตามคำรับรองต้องมีคะแนนตั้งแต่ 4.00 ขึ้นไป

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมอนามัยนั้น ก็คือ

ในประเด็นที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม

 1. อาหารสะอาดรสชาติอร่อย หรือที่เราชอบเรียกกันว่า Clean Food Good Taste (CFGT) ค่ะ
 2. ตลาดสดน่าซื้อ
 3. ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่
 4. โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ
 5. ส้วมสาธารณะ

ประเด็นที่ 2 สนับสนุน PMQA (Public Sector Management Quality Award) ของหน่วยงาน

กรมอนามัยมีหน่วยงานกระจายอยู่ทั่วประเทศนะคะ โดยมี กองวิชาการส่วนกลาง และกองสนับสนุน และส่วนภูมิภาคจะมีศูนย์อนามัย 12 เขต รวมทั้งสิ้น 26 หน่วยงาน ภารกิจของแต่ละส่วนราชการจึงมีคลุกเคล้ากันไป ... ส่วนปฏิบัติการจะทำงานตอบสนองยุทธศาสตร์ ... ส่วนวิชาการจะมีทั้งเป็นเจ้าภาพของแต่ละยุทธศาสตร์ และทำงานตามภารกิจเฉพาะของกอง เพราะฉะนั้น KM อีกส่วนหนึ่งของกรมอนามัยจึงจะตั้งประเด็นเป้าหมายในเรื่อง

 1. KM … สนับสนุนงานตามภารกิจของหน่วยงาน และ
 2. KM … สนับสนุน PMQA (Public Sector Management Quality Award) ของหน่วยงาน

การประชุมครั้งนี้ของชาว KM กรมอนามัย ก็เป็นการมารวมตัวกันละค่ะ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของผู้นำ KM ไปใช้ในการจัดการยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา และเพื่อการต่อยอดการเรียนรู้นั้นๆ

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กรมอนามัยความเห็น (2)

อุบล จ๋วงพานิช
IP: xxx.107.198.155
เขียนเมื่อ 
ขอให้ประสบผลสำเร็จนะคะ
ขอบคุณ คุณอุบล จ๋วงพานิช ค่ะ ที่ให้กำลังใจ

คำสำคัญ (Tags)

#2550#km กรมอนามัย

หมายเลขบันทึก

70191

เขียน

30 Dec 2006 @ 10:56
()

แก้ไข

06 Sep 2013 @ 17:43
()

สัญญาอนุญาต

สงวนสิทธิ์ทุกประการ
ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก