ระฆังทองก้องกังวานหวานวะแว่ว   ปีใหม่แล้วฟ้าเรืองรองผ่องรังสี
                         โลกสดสวยด้วยคุณธรรมล้ำทวี          
ชีวิตดีมีคุณค่ายิ่งกว่าเดิม
                                  

                                                               ******************
       จะเขียนด้วยถ้อยคำใดๆ สรุปสุดท้ายก็เพื่อลาชั่วคราวเท่านั้น การด์ใบนี้ ควรจะมีถ้อยคำเป็นร้อยพัน  แต่ฉันกลับเขียนได้เพียงสั้นๆ ว่า" ขอให้ทุกท่านใน Gotoknow โชคดี พบกันใหม่เมื่อว่างจากภารกิจประจำค่ะ  
                                                         โดย 
คนบ้านเดียวกัน