กำลังผ่านไปอีกปี หลายอย่่างก็เปลี่ยนผันไป การพัฒนาสังคมเช่นเดียวกันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงไป แต่หากการเปลี่ยนแปลงนั้นจีดีขึ้นหรือเลวลงเท่านั้นเอง หลายคนให้นิยามของการพพัฒนา ว่า "การนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น" แต่สำหรับผมแล้ว การพัฒนาคือ การนำเรากลับไปสู่จุดเริ่มต้นหรือรากเหง้าของสังคมที่ดีงามเท่านั้นเอง แล้วคุณล่ะคิดอย่างไร