การจับฉลาก...เท่าที่จำความได้  มีมาแต่โบราณ
ตอนยังเล็ก  ทุกๆปีในวันเด็ก  หรือ  วันขึ้นปีใหม่  ครูจะสั่งให้นักเรียนนำของขวัญมีมูลค่า  เท่านั้นเท่านี้มาจับฉลากกัน
ยังจำได้ว่า  ตอน ป.1  ให้นำของขวัญมีมูลค่า  ไม่ต่ำกว่า  5 บาท
แต่ในปัจจุบัน  นักเรียนต้องนำของขวัญมีมูลค่า  ไม่ต่ำกว่า 100 บาท

 
ครูประจำชั้นต้องกำกับดูแลตลอดเวลาในการจับฉลาก  เริ่มตั้งแต่สั่ง  ทำฉลาก  การจับ  การหยิบของขวัญให้นักเรียน
ทุกขั้นตอนสำคัญมาก  เพราะนักเรียนจะมีจิตใจจดจ่อ  จริงจังกับการจับฉลากมาเลย
ในชั้นเล็กๆ  เช่น ป.1 นักเรียนยังไม่เข้าใจ  เมื่อเพื่อนจับฉลากได้ของตน  ยังไม่ยอมให้เพื่อนไป  ยังคงกอดของตัวเองไว้แน่น
เมื่อจับได้ของคนอื่น  ที่ไม่พอใจ  ก็จะร้องไห้  ประท้วงเป็นต้น
ดังนั้น..เรื่องการจับฉลาก  เป็นเรื่องโบราณที่ทันสมัยตลอดกาล
เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน  มีทั้งประโยชน์และโทษ
ครู..มีบทบาทสำคัญมากในเรื่องนี้  ที่จะพูดสอน  อบรม  และกำชับให้ถูกต้องทุกขั้นตอน
นักเรียนเล็กๆก็จะได้ปลูกฝังการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  และยอมรับกติกาของสังคมเล็ก  เพื่อที่จะไปยอมรับกติกาในสังคมใหญ่ได้ต่อไป