มีคนถามผมว่า .. ได้ฟังท่านอาจารย์บรรยายทางวิชาการมักจะเจือปนด้วยธรรมะเป็นระยะ ๆ   ไม่รู้ว่าท่านอาจารย์เป็นศิษย์ทางธรรมที่วัดไหนครับ ... 
    ผมได้ตอบไปแล้ว ว่า ...

      เรื่อง ธรรมะ นั้น เป็นสิ่งที่ต้องมีคู่ชีวิต เพราะหากไม่มีความเป็น "ธรรม" ความผาสุก ความสงบสุขจะเกิดขึ้นไม่ได้ครับ การทำหน้าที่ใดๆ จึงต้องทำไปด้วย "ธรรม" เสมอ
     ถ้าถามว่าเป็นศิษย์วัดไหน อยากตอบว่า ไม่มีสังกัด ครับ คือที่ไหนมีอะไรดี นำมาใคร่ครวญและใช้ประโยชน์ได้ ก็รับได้ทั้งนั้นครับ และไม่จำกัดว่าศาสนาไหนด้วย  แต่ยอมรับว่าสถานที่ ที่มีส่วนสำคัญต่อความคิด จิตใจผมคือ วัดชยาราม และ สวนโมกขพลาราม โดยมี ท่านอาจารย์ พุทธทาส   และ พระครูสุธนธรรมสาร (เพื่อนตาย ของท่านพุทธทาส) เป็นครูอาจารย์ในดวงใจ มาตั้งแต่สมัยเรียนชั้นมัธยมครับ  รายละเอียดลองอ่านได้จากบันทึกแรกๆ ของผมใน Blog ครับ เช่น เสียงธรรมจากสวนโมกข์ (1 ) .. (2) .. (3) .. (4) .. เป็นต้น .