ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (12)

สงสัยจะมีคุณครูเข้ามาอ่านบันทึกน้อย จึงไม่มีการแสดงความคิดเห็น ไม่เป็นไร ครูอ้อยยังคงยืนยันการทำงานต่อไป เพื่อความก้าวหน้า เชิญติดตามต่อไปค่ะ
บันทึกที่แล้ว  เรื่อง  ก้าวไปสู่ครูเชี่ยวชาญพิเศษด้วยกันกับครูอ้อย (11)  
ครูอ้อยทิ้งท้ายบันทึกว่า ......ข้อเสนอแนะจากครูอ้อย  ควรจะมีอะไรบ้างที่จะจัดเก็บเป็นเอกสารร่องรอย  เช่น  การแสดงออกซึ่งความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  นับว่าเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง  โดยเฉพาะวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งเป็นวิชาชีพชั้นสูง  และมีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  และความเจริญก้าวหน้าของศิษย์  หรือ  ผู้รับบริการ  จึงควรมีอุดมการณ์  อุทิศเวลาให้กับงาน  มุ่งเน้นประสิทธิภาพและคุณภาพ  รวมทั้งมีน้ำใจต่อผู้บังคับบัญชาและผู้ร่วมงาน

ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ  จะมีร่องรอยในการเก็บหลักฐาน  เอกสารอย่างไร  ครูอ้อยเคยจัดเก็บมาบ้างแล้วในคราวที่ประเมินผลงานเพื่อขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ 3  อาจจะใช้ได้  เพราะรอรับการประเมินเหมือนกัน...เรียนเชิญค่ะ

1.  บัตรประจำตัวสมาชิกต่างๆ  ที่ท่านเป็นสมาชิก  ชมรม  หรือองค์กรวิชาชีพอะไรก็ตาม  นำบัตรสมาชิก  มาถ่ายสำเนา  และจัดเก็บไว้ในแฟ้มให้เป็นระบบ   เอกสารหมายเลข .........

2.  รางวัล  เกียรติบัตร  หนังสือรับรอง  หนังสือเชิญเข้าร่วมประชุม  สัมมนาพัฒนาวิชาชีพ  นมาถ่ายสำเนาไว้  และจัดใส่แฟ้ม  ทำเป็นเอกสารหมายเลข..........

3.  สมุดเยี่ยมชม  บันทึกความคิดเห็น  ขั้นตอนนี้พยายามล่าลายเซ็นต์จากผู้เข้าเยี่ยมชม  จัดทำเอกสารไว้เป็นหลักฐาน  ใครผ่านไปมาเยี่ยมชม  ให้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานสำคัญ  และจัดเก็บไว้ในแฟ้ม  เอกสารหมายเลข.............

4.  คำสั่งโรงเรียนในการปฏิบัติงานร่วมกันกับเพื่อนครู...จัดเก็บไว้ในแฟ้ม  และทำเอกสารหมายเลข.........

5.  ข้อเขียน  บทความ  หรือเรียงความ   เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพ  จัดเก็บไว้ในแฟ้ม  และทำเอกสารหมายเลข.......

6.  หนังสือขอบคุณยกย่องชมเชยจากผู้ที่เกี่ยวข้อง  จัดทำเป็นเอกสาร  ให้ลงลายมือชื่อ  จัดเก็บใส่แฟ้ม  ทำเป็นเอกสารหมายเลข...

ทั้งหมดที่ครูอ้อยกล่าวมานี้  ทะยอยจัดทำไว้ให้เป็นปัจจุบัน  เมื่อถึงคราวที่จะรับการประเมินจะเห็นเป็นรูปธรรมที่แสดงชัดเจนถึงการทำงานที่ปฏิบัติมานานแล้ว  อย่าไปทำงาน.....แบบไฟลนก้นเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาจัดการความรู้

คำสำคัญ (Tags)#siriporn#dearenglishteacher#englishteacherkm#englishteacher#diary#englishkm#ครูอ้อย#kruooy#วิทยฐานะ#แฟ้มผลงานครู

หมายเลขบันทึก: 70171, เขียน: 30 Dec 2006 @ 06:02 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ครูสุ
IP: xxx.113.50.141
เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณครูอ้อยมาก ๆ ที่ได้นำความรู้และประสบการณ์มาแบ่งปันให้กัน  ซึ่งนับว่าน้อยมากที่จะพบคนดี ๆ เช่นนี้  ผมเองก็เป็นครูประถมศึกษาสอนวิชาภาษาอังกฤษ บรรจุมาไม่นาน ก็มีความชื่นชมครูอ้อยมาก ๆ จะยึดไว้เป็นแบบอย่าง และจะติดตามเนื้อหาสาระที่ครูอ้อยได้ลงไว้นะครับ