สงขลา ทำสัจจะวันละ 1 บาท อย่างไร ตอนที่ 1

pkkoyo
คนมีคุณธรรม สังคมดี คนมีความสุข

     จากการเฝ้าติดตามกลุ่มสัจจะวันละ1 บาทในพื้นที่สงขลาพบว่าหลักยึดมาจากพระราชดำรัส ในพระราชพิธีบวงสรวง สมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า  ณ  ท้องสนามหลวง เมื่อวันจันทร์ที่ 5 เมษายน   พุทธศักราช 2525  หลักยึดนั้น คือ  คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษาและน้อมนำมาปฎิบัติ  มีอยู่สี่ประการ

     ประการแรก     คือ การรักษความสัจ  ความจริงใจต่อตนเอง  ที่จะประพฤติปฎิบัติแต่สื่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม

     ประการที่สอง  คือการรู้จักข่มใจตนเอง  ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฎิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น

     ประการที่สาม  คือการอดทน  อดกลั้น  และอดออม  ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ  สุจริต  ไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด

     ประการทีสี่     คือ การรู้จักละวางความชั่ว  ความทุจริต  และรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 

     คุณธรรมสี่ประการนี้ถ้าแต่ละคนพยายามปลูกฝัง  และบำรุงให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกันแล้ว  จะช่วยให้ประเทศชาติบังเกิดความสุขความร่มเย็น  และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคงก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์

      สรุปได้ว่า  คนมีคุณธรรม  สังคมดี  คนมีความสุข 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สัจจะวันละ 1 บาท สงขลา

คำสำคัญ (Tags)#บาท#1#ทำสัจจะวันละ

หมายเลขบันทึก: 70163, เขียน: 30 Dec 2006 @ 04:03 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:53 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

ภีม ภคเมธาวี
IP: xxx.28.68.12
เขียนเมื่อ 
ผมสนใจเครื่องมือสัจจะลดรายจ่ายวันละ1บาทว่าสามารถสร้างคุณธรรม4ประการที่ว่าขึ้นได้อย่างไรครับ