ปีใหม่ห้องสมุด ขอรายงานด้วยภาพครับ

 การแสดง

 ชุดนี้เป็นการแสดงชุดแรก เล่นเอาผมหัวเราะกรามแทบค้าง

 โปงลางสะออน

 โปงลางสะออน ประกอบไปด้วยหัวหน้าทีมฝ่ายโสต ฝ่ายบริการ ฝ่ายพัฒนา สำนักงานเลขาฯ ฝ่ายวิทย์สุขภาพ

 

 ชุดนี้ก็มีการเตรียมการมาดี หนุ่มหล่อของฝ่ายบริการมาในมาดแถบจำไม่ได้

 น้องใหม่

 น้องใหม่ฝ่ายวิเคราะห์ ดาวในคืนนั้น

 

 ใหญ่ทั้งพุงใหญ่ทั้งนม

 

 ไม่รู้ว่าจะบรรยายว่าอย่างไรดี

 น้องใหม่

 น้องใหม่ทั้งสองคนของชาวห้องสมุด หลายคนเป็นบล็อกเกอร์ด้วย ใครเป็นใครลองเดากันเอาเองนะครับ