นายชัยโย     หน่อสุวรรณ
รุศาสตรบัณฑิต(สังคมศึกษา)
ัฐประศาสนาศาสตรมหาบัณฑิต(นโยบายสาธารณะ)
ระกาศนียบัตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)

เกิด : 30 ตุลาคม 2501

"เคารพพี่  ดีกับเพื่อน  เตือนน้อง"

รับราชการ : 10 กันยายน 2523

.......................................


" คุณภาพชีวิตจะดีขึ้น ก็ด้วยการทำให้ ความหมายของการครองชีวิต ดำเนินควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางวัตถุ...คนจะได้รู้สึกว่า การทำงาน เป็นความภาคภูมิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษย์ "

เงิน  คือสิ่งที่เข้ามาติดสินบนความภาคภูมิใจของคนทำงาน และเปลี่ยนพวกเขาไปสู่ความละโมบและทะยานอยากเพื่อตัวเอง
ซึ่งนั่นเป็นความใฝ่ฝันผิด ๆ
เพราะพวกเขาทำงานเพื่อเงิน ไม่ใช่ทำงานเพื่องานของสังคม 

 

พบผู้อำนวยการ     http://gotoknow.org/chaiyo หรือ [email protected]  หรือ  http://sites.google.com/site/kpsub4/

 

 

 

กลับโรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง