ครูอ้อยได้อ่านบันทึก  ของท่านอาจารย์..ท่านหนึ่ง  ซึ่งเขียนเกี่ยวกับการเขียนบันทึกที่ดี..ที่จะไม่ให้ผู้อ่าน.....ยี้  หรือหมั่นไส้

เลยกลับย้อนมาคิดถึงบันทึกของตนเองว่า  เข้าไปอยู่ในข้อใด  และรู้ทันทีว่า  บันทึกของครูอ้อยเข้าไปอยู่ในทุกๆข้อ  ที่อาจารย์กล่าวมาทั้ง 3 ข้อ

ครูอ้อยก็มาพิจารณาอีกว่า...แล้วครูอ้อยจะเขียนได้ดีอย่างไร  ในเมื่อพื้นฐานอาชีพของครูอ้อย..เป็นครู...ระดับประถมศึกษา  ครูอ้อยต้องอยู่กับนักเรียนทั้งวัน   

นานที  ปีหน  จึงจะได้ออกจากโรงเรียน  ไปอบรม  ไปสัมมนา  ไปทัศนศึกษา

แบบนี้จะให้เขียนถึง .....คนอื่น..ครูอ้อยคงจะไม่ได้เขียนแน่

เพราะเรื่องที่เขียนมา  คนอ่าน  ท่าน...ยี้  ไปเสียหมด

ไม่เป็นไร  ยี้..อย่างไร   ครูอ้อยก็ไม่ได้ยิน

ยังคงเขียนต่อไป......