ในวันที่ 28 ธันวาคม 2549 ศูนย์ ฯ ได้มีการจัดงานปีใหม่ ตอนเช้าเรามีการตักบาตร  ตอนบ่ายมีการแข่งขันกิฬาเพื่อเชื่อมความสามัคคี  ตอนกลางคืนมีการกินเลี้ยง พร้อมมอบของขวัญ  รู้สึกปีนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมมากขึ้น มีความร่วมมือร่วมใจกันมากขึ้น และทุกคนรู้สึกสนุกสนานมากขึ้น  การมอบหมายหน้าที่ในการจัดกิจกรรม ทุกท่านทำงานได้อย่างสุดความสามารถ นับเป็นนิมิตหมายอันดีที่ศูนย์ ฯ ของเราจะเริ่มการก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ

กิจกรรมการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือที่เป็นฐานของการพัฒนาคุณภาพ (เราเชื่ออย่างนั้น) ดังนั้นทุกกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาองค์กร การพัฒนางานที่ทำ สมควรต้องใช้ KM เข้ามามีบทบาทในการส่งเสริมคุณภาพในการทำงาน  ศูนย์อนามัยที่ 8 คงจะไม่ปฏิเสธว่า ถ้าหากเราจะเข้าสู่มาตรฐานขององค์กรที่มีคุณภาพแล้ว KM เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้น   ปีใหม่นี้ เรามาช่วยกันทำงานให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง กันเถอะ