วันนี้ (29 ธันวาคม) ท่านคณบดี (รศ.มาลินี ธนารุณ) มีการมอบของอวยพรปีใหม่ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาดของคณะ สำหรับพนักงานทำความสะอาด มีผู้ได้รับรางวัลพิเศษจากท่านคณบดีด้วย คือ คุณพัชรมัย นันทะเสน (รางวัลพนักทำความสะอาดดีเด่นแห่งปี)

     คุณพัชรมัย นันทะเสน ปกติผมไม่เคยเห็นรอยยิ้ม แต่เรื่องความรับผิดชอบในการทำงาน แบบสู้งาน นี่ได้รับการกล่าวถึงทั้งในกลุ่มพนักงานทำความสะอาดด้วยกัน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานอาคารสถานที่ (คุณชรินทร์) ก็ชื่นชม เมื่อตอนเช้าของวันนี้ที่มารับรางวัล ก็มาเป็นคนสุดท้ายครับ  ขอชื่นชมกับคนสู้งานด้วยครับคุณพัชรมัย นันทะเสน รับมอบรางวัลจากท่านคณบดี

                                                          บอย สหเวช
                                                        29 ธ.ค. 49