ผมมีเอกสารที่เขียนมาได้เกือบปีแล้ว ชื่อดูแปลกๆ ครับ "จากน้ำต้อย...สู่รวงรัง...เป็นน้ำผึ้งในมือคุณ" ดังภาพหน้าปกที่ได้ลงให้ชมกัน..(เขียนโดยนายสมลักษณ์ วงศ์สมาโนดน์ หน่วยวิจัยผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้งมหาวิทยาลัยนเรศวร) .เป็นเอกสาร ๘ หน้ากระดาษ A4 เข้าโรงพิมพ์....พิมพ์แจกหมดไปแล้วประมาณ ๒,๐๐๐ ชุด

   ขณะนี้เตรียมที่จะปรับปรุงภาพ และเนื้อหาเพื่อจัดพิมพ์อีกจำนวน ๒,๐๐๐ ชุด...ครับ

   จุดประสงค์หลัก เพื่อถ่ายทอดความรู้เรื่อง "น้ำผึ้ง" สู่ประชาชน...ตามปณิธานของมหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ต้องการให้คนไทย "เป็นไท จากอวิชชา" ครับ โดยเฉพาะเรื่องน้ำผึ้ง...จะได้ไม่ถูกคนเขาหลอกเอาน้ำผึ้งปลอม หรือน้ำผึ้งที่ด้อยคุณภาพมาขายให้คุณครับ...หน้าตาของเอกสารก็เป็นดังภาพข้างล่างครับ

 
 

    สำหรับเนื้อหาโดยย่อ มีดังนี้ครับ

 • ธรรมชาติของดอกไม้ 
 • น้ำต้อยและน้ำผึ้ง มีความสัมพันธ์กันอย่างไร
 • ความสัมพันธ์ของน้ำผึ้งและน้ำตาล
 • คุณสมบัติทางเคมีบางประการของน้ำตาลกลูโคสกับฟรคโตส
 • ทำไมน้ำผึ้งจึงมีสีและรสชาติที่ต่างกัน
 • คนไทย คนฝรั่งชอบน้ำผึ้งแบบไหน
 • ปัจจัยอะไรที่มีผลต่อคุณภาพของน้ำผึ้ง
 • น้ำผึ้งตกผลึกหรือตกตะกอนได้หรือไม่
 • น้ำผึ้งบูดได้หรือไม่
 • การเลือกซื้อน้ำผึ้ง
 • วิธีทดสอบน้ำผึ้งปลอม.....คุณก็ทำได้
 • องค์ประกอบพื้นฐานของน้ำผึ้ง

    หากท่านใดสนใจตัวเอกสาร....เขียนชื่อและที่อยู่ไว้ที่ข้อคิดเห็นได้เลยครับจะจัดส่งเอกสารไปให้ ภายในไม่เกิน 31 มกราคม 2550 หรือปีหน้าครับ....(จัดส่งให้ท่านละ ๒ ชุด)